KORRUPTSIOONIVASTANE VÕITLUS

OÜ Biuro Juhtkond toetab võitlust korruptsiooniga ning tegeleb ausa ja läbipaistva äriga. Klientide, tarnijate ja töötajate puhul me ei luba ega teosta ei mingeid ebaseaduslike makseviise, seega keelame igasugust korruptsiooni, sh altkäemaksu ja väljapressimist.

KINGITUSED

OÜ Biuro töötajad ei paku ega võta kunagi vastu raha või õigusvastaseid isiklikke kingitusi vastutasuks positiivsele lahendusele. Toodete või teenuste tellimisel määrame maksetingimusi ja arvutuse teostamisel alati peame kinni lepingus kokkulepitud tingimustega. Lähetustega seotud ärikulud alati maksame ise kinni. .

TULUMAKSUVABASTUS

OÜ Biuro keelab protseduuride lihtsustamise teenuste eest maksmist (mitteametlikud maksed igapäevase rutiinse töö eest, mille ettevõtte pidi/võiks saada vastavalt seadusele). Meie järgime korruptsioonivastaseid seadusi riikides, kus me tegutseme.

Anti-Corruption Efforts